Kikaider Code 02

Meimu Dessin

Shotaro Ishinomori Scénario

Manga