Boogiepop Dual

Masayuki Takano Dessin

Kouhei Kadono Scénario

Manga