Hokuto no Ken - La légende de Toki

Yuka Nagate Dessin

Buronson Scénario

Tetsuo Hara Scénario

Manga